Гъбопроизводителите могат да подават проекти по мярка 121, която ще стартира на 21 ноември

Снимка:

Бенефициентите могат да се възползват и от специалните мерки за пазарна подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци”

Гъбите традиционно са включени в общата организация на пазарите на „Плодове и зеленчуци” в Европейския съюз. Това означава, че производителите на гъби могат да се възползват от специалните мерки за пазарна подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци”. Това заяви земеделският министър Мирослав Найденов в рамките на парламентарния контрол на въпрос за мерките за оказване на подкрепа на българските гъбопроизводители.

Найденов посочи, че един от вариантите производителите на плодове и зеленчуци, включително и на гъби, да получат по-значително подпомагане, е да се обединят в организация на производители и да поискат нейното признаване от Министерство на земеделието и храните по реда на Наредба № 11 от 15 май 2007 г., в която са уредени условията и реда за признаване на организации на производители.

Бъдещата Обща селскостопанска политика за следващата финансова рамка 2014-2020 г. също предвижда значително финансиране за създаването на организации на производители като най-подходящата мярка за съвместни и ефективни действия в отговор на нарастващата конкуренция и за гарантиране увеличаване на приходите за земеделските производители, каза Найденов.

Друга възможност за земеделските производители, занимаващи се с отглеждане на гъби, е кандидатстването по Програма за развитие на селските райони. Основната мярка, по която те могат да получават подкрепа, е мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. В 6-тото изменение Програмата сектор „Плодове и зеленчуци”, в който са включени и гъбопроизводителите, е приоритизиран, като е поискано прехвърляне на средства за извършване на инвестиции за подобряване на общата конкурентоспособност и на земеделските стопанства, произвеждащи плодове и зеленчуци, вкл. отглеждащи гъби.

На 21 ноември 2011 г. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ стартира период на прием на заявления за подпомагане, свързан с поисканото прехвърляне на средства към мярка 121. В предстоящия период на прием поисканите средства в размер на 27 млн. евро ще бъдат разпределени както следва – 10 млн. евро за проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, вкл. за гъбопроизводители, 12 млн. евро за проекти, представени от млади фермери, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, вкл. отглеждащи гъби и 5 млн. евро за проекти, представени от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.

Други мерки от програмата, по които могат да получават подкрепа земеделските производители, занимаващи се с отглеждане на гъби, са:

мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания”
мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори”
мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
мярка 214 „Агроекологични плащания”
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

За преработвателите на плодове и зеленчуци, вкл. гъби, е предвидено подпомагане и по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.