Етикет: ДФЗ
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ще се прилага нова извънредна мярка „Съхранение на вино“

Представителите на бранша се обединиха около решението да бъде отворен, в началото на месец юли, втори целеви прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ само за авансови плащания от бюджет 2020 година
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

122 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 преминават до следващ етап на оценка

- РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

От 4 май започва прием по мярката за застраховане на реколтата за производителите на винено грозде

Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни климатични условия, природни бедствия, както и загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител
post-image
Новини Институции

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Приемът на заявления по Кампанията за директни плащания 2020 г. продължава при непрекъснат процес на обслужване на земеделските производители

Земеделските стопани могат да се ориентират спрямо данните си в заявлението за 2019 г.