Етикет: ДФЗ
post-image
Новини Институции

Започват приеми по мерки „Събиране на реколтата на зелено“ и „Застраховане на реколтата“ за производителите на винено грозде

До 15 юни 2021 г. е приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“
post-image
Новини Институции

изплати над 480 млн. лева на земеделските стопани за зелени плащания за Кампания 2020

Подпомагането по схемата се определя на база установената, допустима площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място
post-image
Новини Институции

Приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1 за инвестиции в животновъдни стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

Kандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР