Етикет: добро земеделско и екологично състояние
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

МЗХГ предлага ежегодно кандидатстване по схемата за дребни земеделски стопани в новата ОСП 2021-2027г.

Стандартите за са практики, които се прилагат по отношение на земеделските площи с цел постигането на екологична устойчивост