Етикет: ЕС
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Замтник-министър Кръстева: През пролетта започваме изготвянето на Стратегичкия план по новата ОСП

294,6 млн. лв. финансова подкрепа с европейски и национални средства са получили земеделските производители в област Ловеч за 2014-2019 година
post-image
Новини Производство и преработка

ЕК стартира общтвено допитване по Пътната карта на „Стратегия от фермата до трапезата“

Всички заинтеровани страни, които имат мнения и предложения във връзка с пътната карта на стратегията „F2F“, могат да ги изпратят онлайн на английски език до 16 март 2020 г. в полунощ брюкселско време
post-image
Новини Институции

На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарския сектор в България и региона на Балканите

Това се предвижда с подписания Меморандум за разбирателство между министъра на земеделието, храните и горите Дислава Танева и генералния директор на Международната организация по лозата и виното Пау Рока
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Замтник-министър Добрев: Площите, засети със зърнени и маслодайни култури в Област Монтана, заемат 92% от обработваемата земя

405,4 млн. лв. е общата финансова подкрепа, която са получили земеделските производители в областта за периода 2014-2019 година
post-image
Новини Институции

инвтира над 100 милиона евро в нови проекти по програмата LIFE за насърчаване на екологосъобразна и неутрална по отношение на климата Европа

Интегрираните проекти подобряват качтвото на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да спазват законодателството на в шт области