Етикет: форум
post-image
Новини Аквакултури

Националната Рибарска Мрежа ще проведе научен и обучение за бенефициенти по ПМДР 2014-2020

Участие в срещата ще вземат още представители на дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ, Местни инициативни рибарски групи и други заинтересовани страни от устойчивото развитие на рибарските райони в България