Етикет: ИАГ
post-image
Новини Горско стопанство

За периода от 11 до 17 октомври 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 930 проверки

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 76 констативни протокола и 115 акта за установени административни нарушения по Закона за горите
post-image
Новини Горско стопанство

С представители на национални ловни съюзи и ловни сдружения в обхвата на РДГ – София беше обсъдена Концепцията за развитие на ловното стопанство в България

Основната тема, която беше дискутирана бе ловните и ловностопанските райони на дружините и сдруженията
post-image
Новини Горско стопанство

След проверка на е спряна дейността в пет сечища в землището на Копривщица

Иглолистните гори в държавните горски територии на гр. Копривщица, благодарение на лесовъдската намеса, плавно се трансформират в смесени борово-букови
post-image
Новини Горско стопанство

126 акта за установени нарушения по Закона за горите са съставили служители от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите

Проверени са обекти за ползване, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица