Етикет: ИАГ
post-image
Новини Горско стопанство

Изпълнителна агенция по горите осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите

Kонсултации и справки може да се осъществят и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управлени
post-image
Новини Горско стопанство

стартира нов проект за устойчиво използване на природните ресурси

Проектът се финансира от програма INTERREG на Европейския съюз, съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани-Средиземно море“2014-2020