Етикет: кампания
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Стопаните ще получават с 25% по-висока ставка за първите 50 крави/биволи и първите 200 овце/кози за обвързано подпомагане в 2020

Преди старта на та по директни плащания 2020 г. се предвиждат и промени в Наредба № 5
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ученици от среден курс на 41-ва Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" – Русе, посетиха птицеферма в с. Ветово, модернизирана по ПРСР

Фирмата има реализиран проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ученици от гр. Стара Загора посетиха розова градина в землището на с. Ягода

Собственикът на стопанството има реализиран проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Оранжерия за производство на зеленчуци разгледаха ученици от Сандански по та „Супер Фермер“

Собственичката е бенефициент по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

С отглеждането и производството на етерично-маслени култури се запознаха учениците от Аграрната гимназия в Добрич

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Д-р Лозана Василева ще посети животновъдно стопанство в с. Петърница, в рамките на та „Супер фермер“

та „Супер фермер“ се провежда на територията на цялата страна, под формата на "Дни на отворените врати"