Етикет: кампания
post-image
Новини Институции

Теренните проверки за 2020 започват от обвързаното подпомагане за зеленчуци

Ще се проверяват и кандидати с констатирани несъответствия от миналата година, които за 2020 са заявили отново схеми за обвързано подпомагане за зеленчуци
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Приемът на заявления по та за директни плащания 2020 г. продължава при непрекъснат процес на обслужване на земеделските производители

Земеделските стопани могат да се ориентират спрямо данните си в заявлението за 2019 г.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2019

Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2019 със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

2020 за директните плащания тръгна онлайн

Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК) електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тазгодишната
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Кандидатстването по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по ПРСР ще започне със старта на та по Директни плащания 2020 г.

Стопаните ще получат 25 евро/ха за площи в землища, които отпадат от обхвата на районите с природни ограничения, различни от планинските