Етикет: общини
post-image
Новини Институции

Министър Танева: До 2020 година те в селските райони ще имат на разположение близо 1 млрд. евро

По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. ще могат да кандидатстват 232