Етикет: овце-майки
post-image
Новини Животновъдство

Приключва приемът на заявления от земеделските стопани, отглеждащи и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро
post-image
Новини Животновъдство

Стопаните на овце и кози-майки под селекция кандидатстват за de minimis

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три данъчни години
post-image
Новини Институции

На 01 октомври 2014 г. изтича срокът за прием на заявления за предоставяне на минимална помощ de minimis за изхранване на овце - майки през 2014 г.

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция