Етикет: природа
post-image
Новини Околна среда

Европейската комисия иска от България да ускори прилагането на законодателството за опазване на та

В зоните по „Натура 2000“ могат да се извършват икономически дейности, при условие че няма неблагоприятно въздействие върху целостта на зоните