Етикет: реки
post-image
Новини Околна среда

Незаконните тръби от хвостохранилището, които причиниха замърсяването на те Юговска и Чепеларска вече са премахнати

Извънредна проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломоски район“, РИОСВ-Смолян и лабораториите към ИАОС Пловдив и Смолян установяват причината за опасното замърсяване с цианиди