Етикет: Васил Грудев
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ще се прилага нова извънредна мярка „Съхранение на вино“

Представителите на бранша се обединиха около решението да бъде отворен, в началото на месец юли, втори целеви прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ само за авансови плащания от бюджет 2020 година