БАЛКАН БИОСЕРТ- БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Адрес: Пловдив 4018
бул. "Княгиня Мария Луиза" 47, ет. 2 (до клуб „City Place“)
Телефон: тел./факс: +359 32 625 818 тел.: +359 32 625 888
E-mail: office@balkanbiocert.com
Интернет страница: http://www.balkanbiocert.com/

 

Контрол и сертификация на биологична продукция

Балкан Биосерт - е първия национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !