Еко-ферма Елата

Адрес: село Плана, област София
Телефон: +359 895 449 661
Интернет страница: http://www.farmelata.com/

 

Еко-ферма "Елата" е зона за повишаване на екологичната култура, формиране на ценности за природосъоразен начин на живот и запазване на уникалните за България бит, култура и традиция в областта на натуралното селско стопанство и животновъдството.

Еко-ферма "Елата" е зона за повишаване на екологичната култура, формиране на ценности за природосъоразен начин на живот и запазване на уникалните за България бит, култура и традиция в областта на натуралното селско стопанство и животновъдството.

Еко-ферма "Елата" е място за учене чрез преживяване, както за децата, така и за техните семейства.

Еко-ферма "Елата" не е парк за забавления, нито зона за пикник, нито комерсиална атракция.

Еко-ферма "Елата" е нашето ежедневно усилие да реализираме една смела мечта:

да живеем чисто, достойно и осъзнато,
да живеем в хармония с Природата,
да запазим изчезващите уникални български породи,
да осигурим чиста и силна храна за себе си и за околните,
да споделим древните знания, бит и култура на българите
да подкрепим пълноценното израстване на децата на България и техните семейства.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !