ЕТ "Змей-Д- Г. Делев"

Лице за контакт: Ганчо Делев
Адрес: с. Крушаре, ул." Демир Славов"-№ 39,
п.к. 8877, общ. Сливен, обл. Сливен
Телефон: 0886778422, 0886906672
E-mail: zmeigdelev@abv.bg

 

Производство на месни и млечни козепродукти. Биокозевъдство, пчеларство.

Биокозевъдство, пчеларство.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !