Институт за контрол на биологични продукти Био Еллас

Лице за контакт: Цветан Попов
Адрес: София 1000, ул. Граф Игнатиев 7Б
Телефон: 02 9800 755
E-mail: bulgaria@bio-hellas.gr

 

Контрол и сертифициране на биологично растениевъдство, животновъдство (вкл. пчеларство), преработвателни предприятия на биологични земедеделски продукти.

Контрол и сертифициране на биологично растениевъдство, животновъдство (вкл. пчеларство), преработвателни предприятия на биологични земедеделски продукти.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !