Търсене
  1. Начало
  2. Фирми
  3. Биологично земеделие
  4. Сдружение Агро Био Свят

Сдружение Агро Био Свят

Лице за контакт: Вяра Христова
Адрес: Добрич, ул Хан Кардам 8
Телефон: +359896622227
E-mail: viarad@abv.bg
Интернет страница: http://agrobioworld.com

 

Сдружението е нестопанска организация с неполитически и нерелигиозен характер, определена за осъществяване на дейност в частна полза.

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ Чл. 6. (1) Цели на Сдружението: Сдружението е нестопанска организация с неполитически и нерелигиозен характер, определена за осъществяване на дейност в частна полза за постигане на следните цели:

1. Създаване на активна бизнес среда;

2. Повишаване нивото на екологична образованост на населението;

3. Запознаване на подрастващите и младите хора с технологиите за рециклиране на органични отпадъци;

4. Популяризиране на органичната тор и нейните производни.

5. Популяризиране на биологичното земеделие;

6. Да работи за опазване и възстановяване на околната среда;

7. Да гарантира чистотата и качеството на предлаганите на пазара продукти, произведени от членовете на сдружението.

8. Да защитава интересите на своите членове, да осигурява актуална информация и консултантска помощ за тяхното професионално израстване и икономически стабилитет.

9. Създаване на общи правила, по които организацията събира и поддържа информация за произвежданата и наличната продукция от членовете, начина на производство, количество произведена продукция, качеството на продуктите, съществуващите санитарни и хигиенни изисквания;

10. Приспособяване на производството и приложението на биотор към пазарните изисквания; (2) Средства за постигане на целите Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, допринасящи за осъществяване на целите и задачите му като: 1. Проучва и анализира нивото на екологична образованост на населението. 2. Работи за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието; 3. Участие в национални, регионални и индивидуални програми за развитие на производството и реализацията на биотор и органично земеделие в България и ЕС. 4. Организиране на курсове за обучение, придобиване на квалификация, както и за повишаване на квалификацията на своите членове; 5. Издаване и разпространяване на информационни и рекламни материали, 6. Организиране на изложби, научни сесии, симпозиуми, курсове и други мероприятия, свързани с производството и реализацията на биотор и органично земеделие ; 7. Организиране, финансиране и координиране на съвместни проучвания, проекти и дейности от общ за членовете интерес; 8. Разработване и реализиране на проекти, включително с международно участие; управление и разпределяне на парични постъпления по предназначение съгласно целите на Сдружението, включително държавни субсидии и субсидии от чужбина 9. Да участва в разработването на ноу- хау за рециклиране на органични отпадъци 10. Да внедрява съществуващи технологии за рециклиране на органични отпадъци.

11. Поддържа партньорски отношения със законодателната и изпълнителната власт на местно и национално равнище като разработва предложения за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба във връзка с развитие на биоземеделието и опазване на околната среда;

12. Реализиране на национално и международно партньорство и членство в национални и международни организации; осъществяване и поддържане на връзки с български и международни организации със сродни цели;

13. Подпомага прилагането на европейското законодателство в Република България;

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !

Използваме бисквитки, за да ви предоставим възможно най-доброто разглеждане на нашия уеб сайт. Ако продължите да използвате сайта без да променяте настройките за бисквитки, ще приемаме, че сте съгласни с условията. Във всеки един момент може да промените вашите настройки за бисквитки.

Научете повече за нашата Политика за поверителност