Държавно горско стопанство "Берковица"

Лице за контакт: Директор: инж. Йордан Йончев
Адрес: гр. Берковица, ПК 3500, ул. Митрополит Кирил 13
Телефон: Телефон: 0953 88 995 Факс: 0953 88 996
E-mail: dlberkovitca@nug.bg

 

Сечища Дърводобив Прогнозни количества Продажби от склад Лесокултурни мероприятия

Територията на горско стопанството се намира в Северозападна България и попада в югозападната част на област Монтана, община Берковица. Съседни горски стопанства са, както следва: на изток то граничи с ДГС “Враца”, на юг с ДГС “Своге”  (Софийска област) и УОГС “Петрохан”; на югозапад с високопланински пасища, отвъд който е границата с Република Сърбия, на запад с ДГС “Говежда” и на север с ДГС “Монтана”.
Площта на горското стопанството е разположена в землищата на следните населени места:
Община Берковица - гр. Берковица, с. Бальовица, с. Бисрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. Лесковец, с. Мездра, с. Песочница, с. Пърличево, с. Ришовица и с. Черешовица.
Община Вършец - гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Горна Бела речка и с. Долна Бела речка.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !