ДЛС Алабак

Лице за контакт: инж. Младен Павлов
Адрес: Град Велинград, бул. Съединение 125, Пощенски код 4600
Телефон 0359 52152
Факс 0359 54315; 0359 52153
Телефон: Телефон 0359 52152 Факс 0359 54315; 0359 52153
E-mail: ddsalabak@nug.bg

 

Държавно ловно стопанство

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !