ДЛС Каракуз

Лице за контакт: инж. Сезгин Галиб
Адрес: гр. Дулово, ПК 7650 ул.”Васил Левски” 2
Телефон: Телефон: 0864/ 2 2606 Факс: 0864/ 2 22 38
E-mail: karakuz@scdp.bg

 

Държавно ловно стопанство

ДЛС “Каракуз” обхваща части от горските масиви на Дунавската равнина – Южна Добруджа и северните продължения на Лудогорието. 

На територията на ДЛС „Каракуз” се ловуват: благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч се срещат европейски заек, ловен фазан /корейски и монголски/ и полска яребица. От прелетните птици – пъдпъдък, гургулица, гривяк, бекас и голямата белочела гъска.

От хищниците единично и рядко се среща вълк, повсеместно – чакал, лисица. Голям е броят на дивите котки, които са забранени за лов.

ДЛС „Каракуз” организира ловен и алтернативен туризъм през всички дни и сезони на годината. Разполага с възможности за битово настаняване на ловците и техните придружители в подходящи ловни домове и малки семейни хотели в непосредствена близост до местата за лов.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !