ДЛС Мазалат

Адрес: с. Горно Сахране
п.к 6151
ул. „Опълченска” № 1 А
Община Павел баня
Област Стара Загора
Телефон: Телефон: +359 4357 2235; +359 4357 2252; Факс: +359 4357 2242
E-mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com

 

Държавно ловно стопанство

ДЛС - Мазалат носи името на старопланинския връх Мазалат. В границите му попадат южните склонове на Троянско-Калоферският и Шипченският дял на Средна Стара Планина, както и северните склонове на Сърнена /Източна/ Средна гора. Намира се до прочутата българска Розова долина на гр. Казанлък.

В ДЛС Мазалат може да се ловува на благороден елен, дива свиня, сърна, мечки и вълци. Дребнодивечовите площи предоставят възможност за лов на зайци, фазани, яребици и прелетен дивеч. Стопанството притежава и ферма за развъждане на колхидски фазан, яребици и диви североамерикански пуйки.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !