ДЛС Предела

Лице за контакт: инж. Йордан Бангеев
Адрес: Разлог 2760

Телефон: Телефон: 0747 8 01 60 Факс: 0747 8 01 61
E-mail: DDSRazlog@nug.bg
Интернет страница: http://www.razlog.iag.bg/

 

Държавно ловно стопанство

Държавно ловно стопанство

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !