ДЛС Росица

Лице за контакт: инж. Иваничка Иванова
Адрес: с. Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово
Телефон: Телефон: 0886 767 350 Факс: 0886 739 156
E-mail: rositsa@scdp.bg
Интернет страница: http://lagat.bg/

 

Държавно ловно стопанство

Държавно ловно стопанство

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !