ДЛС Сеслав

Лице за контакт: Мария Светлозарова Христова
Адрес: Град Кубрат, ул. Осми март 3
Пощенски код 7300
Телефон: Телефон 0838 72290 Факс 0838 72394
E-mail: dds_seslav@abv.bg

 

Държавно ловно стопанство

Държавно ловно стопанство

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !