ДЛС Тервел

Лице за контакт: Тодор Гичев Гичев
Адрес: Тервел 9450, обл. Добричка, ул. Св. св. Кирил и Методий 10

Телефон: Телефон 05751 2271 Факс 05751 2024

 

Държавно ловно стопанство

Държавно ловно стопанство

 

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !