ДЛС Тракия

Адрес: с. Стряма
Телефон: Телефон - 03153 23 62; Факс - 03153 23 62
E-mail: dlstrakia@ucdp-smolian.com

 

Държавно ловно стопанство

Седалището на ловното стопанство се намира в Пловдивското поле - североизточно от долното течение на река Стряма, на 15 км. от гр. Пловдив. Обособени са четири отделни ловни участъка /Чекерица и Виница-Градина, обхващащи части от поречието на река Марица и река Стряма, Тъмръш и Петвар-Михалково разположени в централната част на Родопа планина, с 32 500 хектара обща ловна площ. Различието в надморската височина /от 100 м. в ловен участък „Градина” до 2000 м. в ловен участък „Тъмръш”/ определя голямото видово разнообразие.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !