ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - София

Лице за контакт: доц. д-р Я. Найденов
Адрес: гр. София - 1331, ул.”Шосе Банкя” № 3
Телефон: Тел: 02 988 53 01 Факс: 02 988 53 01
E-mail: naydenovyancho@abv.bg

 

Изготвяне на лесопатологични експертизи, извършване на лесопатологични обследвания, изготвяне на прогнози за очаквани нападения от болести, насекомни вредители и др. повреди.

Изготвяне на лесопатологични експертизи, извършване на лесопатологични обследвания, изготвяне на прогнози за очаквани нападения от болести, насекомни вредители и др. повреди. Разработване на лесозащитни мероприятия. Консултации и издаване на протокол за здравословното състояние на посадъчен материал от горско-дървесни и храстови видове.

Лесозащитна станция – София, обслужва във фитосанитарно отношение горските екосистеми в 6 Регионални дирекции по горите (Благоевград, Берковица, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, София).

Основната цел на експертите от станцията при провеждането на различните лесозащитни мероприятия, е запазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие на горските екосистеми.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !