Сребърна ЕАД

Адрес: Русе 7000, ул. Скобелев 77 Телефон: 082/227 720, 234 758 Факс: 082/235 626 София 1000 Тел./факс: 02/752 015 (офис)

 

Международен ловен туризъм; преработка на дървесина. Експорт на дивечово месо и горски продукти.

 

Дружество с държавно участие.

Международен ловен туризъм; преработка на дървесина. Експорт на дивечово месо и горски продукти.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !