Средна гора ЕАД

Адрес: Пловдив, бул. 6 септември № 93 Телефон: 032/642 731, 640 185, 640 187
E-mail: srednagora@msn.com

 

Основен предмет на дейност на фирмата е добив и търговия с дървен материал. Спедиторски услуги, ловностопанска дейност, залесяване и др.

 

Основен предмет на дейност на фирмата е добив и търговия с дървен материал.

Фирмата извършва дейности и в следните направления:

  • Вътрешен и международен транспорт. Спедиторски услуги
  • Туризъм - ловен, ловностопанска дейност.
  • Добив и търговия с горски продукти.
  • Лесокултурна дейност.
  • Семесъбиране.
  • Производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !