Трещеник ЕАД

Адрес: Якоруда 2790, ул. Х. Н. Вардев 1 Телефон: 07442/22 68, 22 65, 22 80 GSM: 088/967 806 Факс: 07442/30 13

 

Производство и търговия с дървен материал; ловностопанска дейност.

 

Акционерно дружество.

Производство и търговия  с дървен материал; ловностопанска дейност.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !