Узана 99 АД

Адрес: Габрово бул.Хемус№ 6,ПК 126 телефон: 066/ 4 23 31, 4 50 90, факс: 4 23 61
E-mail: usana99@mail.bg

 

Добив и търговия с иглолистна и широколистна обла дървесина.

 

Добив и търговия с иглолистна и широколистна обла дървесина. Основен добив на букова дървесина - Фурнир, Шперплат, Трупи за бичене, Технологична целулоза, Дърва за отопление. Добив в по малки количества на Цер, Акация, Топола, Липа, Черен бор, Смърч. Преработка на иглолистна и широколистна дървесина. Производство на: Паркетина, Паркет, Детайли от дърво, Янове и Полуянове, Талпи, Греди, Колове и други - всичко по размери и заявка на клиента. Собствен транспорт. Строеж на горски пътища. Ловен туризъм. Залесяване и отглеждане на млади насаждения.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !