Месокомбинат Варна АД

Лице за контакт: Росен Велев
Адрес: с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна
Телефон: +359877018600
E-mail: office@mkv.bg

 

Месокомбинат Варна АД е предприятие за месодобив и месопреработка. Ние произвеждаме широка гама от полуфабрикати , малотрайни колбаси , полутрайни варено-пушени меса и салами , трайни шпекови и луканкови салами и деликатеси от нераздробено месо. Имаме на

Месокомбинат Варна АД е предприятие за месодобив и месопреработка. Ние произвеждаме широка гама от полуфабрикати , малотрайни колбаси , полутрайни варено-пушени меса и салами , трайни шпекови и луканкови салами и деликатеси от нераздробено месо. Имаме на разположение собствена кланица за свине,едър рогат добитък и дребен рогат добитък , която работи и на ишлеме. Търсим дистрибутори и клиенти в цялата страна.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !