Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис III" 136, тел.955 95 70, факс 955 96 79
E-mail: i.a.hidromelioracii@mzgar.government.bg

 

Агенцията осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане.

 

Агенцията осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от ерозивното влияние на водите извън населените места, подпомага Министъра на земеделието и горите при провеждане на инвестиционната политика в областта на хидромелиорациите и образуването на сдружения за напояване.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !