Национално Сдружение на Собственици на недържавни гори "Горовладелец"

Адрес: гр. Чепеларе - 4850 ул. "Муржовска " 1 тел./факс: 03051 44 65
E-mail: gora_chepelare@abv.bg

 

Сдружението обединява собствениците на недържавни и общински гори в България.

 

Сдружението обединява собствениците на недържавни и общински гори в България. Организира обучение по програми ФАР и САПАРД за разработване на проекти. Активно участва в разработване на предложения за промяна на Българското законодателство съвместно с МЗГ, НУГ, РУГ и др. Като сдружение представляващо най - голям брой собственици на недържавни гори в България "Горовладелец" осъществява контакти и с не малък брои собственици и представители на собственици от европейски и други държави.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !