Списание ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

Адрес: София 1000 ул."Г.С.Раковски" 166 А тел: 02/ 98 98 141
E-mail: reklama@landscapemagazine.info
Интернет страница: http://www.landscapemagazine.info

 

Списание за ландшафт, екстериор и озеленяване


 
 
Професионалната насоченост на списанието представлява интерес за ландшафтните архитекти и за работещите в тази област – архитекти, лесовъди, производители на
декоративна растителност, строителни фирми и фирми специализирани в недвижимите имоти, както и компании произвеждащи различни декорации за екстериор.
     
Адресирано е към професионалисти в споменатите области, както и към хора, занимаващи се и интересуващи
се от ландшафт, екстериор и озеленяване.


! Съобщи за неточности в данните на фирмата !