ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Адрес: Варна 9000 П.К. 72 тел.: 052/257 876 факс: 052/257 876
E-mail: ifr@abcis.bg

 

Личинки и зарибителен материал от топловодни видове риби

 

Личинки и зарибителен материал от топловодни видове риби; технологии и услуги за рибовъдството.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !