ЛАБКОНСУЛТ

Адрес: София 1784 ул. Цариградско шосе 64, бл. 11, вх. А тел.: 02/974 30 48, 974 38 13 факс: 02/975 30 92
E-mail: labconsult@nat.bg

 

Анализ на 10 параметъра в бели и червени вина за 30 секунди

 

Анализ на 10 параметъра в бели и червени вина за 30 секунди

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !