ЛАБСИСТЕМС ООД

Адрес: София Централен офис тел.: 02/ 950 14 11, 950 14 12 факс: 02/ 950 14 10
E-mail: mailto.office@labsystems.bg
Интернет страница: http://www.labsystems.bg

 

Водеща фирма в областта на изграждане, оборудване на аналитични лаборатории

 

ЛАБСИСТЕМС, като пряк наследник на АРИЕСКОМЕРС се явява водеща фирма в областта на изграждане, оборудване и предаване "до ключ" на десетки аналитични лаборатории в цялата страна. Фирмата отстоява извоюваните лидерски позиции на българския пазар, предлагайки високотехнологично и качествено оборудване за контролно-аналитична лабораторна дейност на световноизвестните фирми: САРТОРИУС ГРУП – патронни филтри и инсталации за стерилна филтрация на вина, принадлежности за лабораторна филтрация и пълнене, набор консумативи и апаратура за микробиологичен анализ, прецизни електронни аналитични, технически и индустриални везни, системи за теглоизмерване и  НОВИТЕ ПРОДУКТИ – рН метри, центрофуги, шейкъри, инкубатори и системи за ултрачиста вода; ЛАБОРАТОРИИ ДЮЖАРДЕН САЛЕРОН – специализирано лабораторно оборудване за винарската промишленост – ебулиометри, сулфитомери, спиртомери, апарати за определяне на съдържанието на летливи киселини във вина и високоалкохолни напитки и др.; ОРИОН – рН метри, оксиметри, кондуктометри, титратори; КЕНДРО – ХЕРЕУС – сушилни, муфелни пещи, инкубатори, стерилизатори, центрофуги, ламинарни боксове; ХЕТО – ХОЛТЕН – ултратермостати, водни бани, бъркалки, клатачни машини помпи, лиофилизатори; ШИМАДЗУ – спектрофотометри, газови и течни хроматографи, атомно-абсорбционни и мас-спектрометри; ТУТНАУЕР – парни автоклави и стерилизатори; КЬОТЕРМАН, БРУНОСТИЛ, БРУНОФИС, ИТАЛИАН СЕДИОЛИТИ – лабораторни и офис мебели и столове, химични камини и оборудване за работа и съхранение на реактиви и химикали; ДЕЛТАЛАБ – пластмасови лабораторни консумативи.

Ние  си поставяме амбициозната цел да предлагаме на клиентите си удобството на комплексните решения в областта на лабораторното оборудване при подготовка и кандидатстване по проекти САПАРД, ФАР и др.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !