НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ

Адрес: София 1373 ул. Суходолска 30 тел.: 02/920 20 65 факс: 02/920 20 67
E-mail: aa@bgcict.acad.bg ; agrocenter@abv.bg

 

НЦАН е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието и хранителната промишленост

 

Националният център за аграрни науки е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието и хранителната промишленост.

НЦАН осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като организира и извършва фундаментални стратегически и приложни изследвания в приоритетните направления на селскостопанските науки и хранителната промишленост; екологията и опазването на околната среда, здравеопазването и хигиената; съхранява, обогатява и възпроизвежда растителния и животински генофонд на страната; обезпечава производителите с елитен посевен, посадъчен и разплоден материал.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !