Селскостопански техникум Св. Климент Охридски

Адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител №253 Телефон: 078/227 70, 227 69

 

Професионално училище.

 

Професионално училище.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !