Техникум по хранително-вкусова промишленост Г. Димитров - Ямбол

Адрес: Ямбол, ул. Търговска №85 Телефон: 046/694 40

 

Професионално училище.

 

Професионално училище.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !