ИНСТИТУТ ПО ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

Адрес: Костинброд 2230 тел.: 0721/20 70 факс: 0721/20 71
E-mail: protection@infotel.bg

 

Предлага технологии за опазване на растенията от болести, неприятели и плевели

 

 Предлага технологии за опазване на растенията от болести, неприятели и плевели.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !