АКСЕРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: гр. София 1680 бул. България 98 ( бизнес сграда Астра) ет.2 офис 4
Телефон: +359 88 888 6153
E-mail: office.bulgaria@axereal.com
Интернет страница: http://www.axereal.bg

 

Компанията предлага у нас селекцията на Isterra-Seeds и Florimond Desprez и торовете от серията Oligo Star

ЛИДЕР В ЗЪРНЕНАТА ИНДУСТРИЯ
logo_axereal_bulgaria_520

  • Високодобивни и изпитани в България сортове мека пшеница - CELLULE  - FARMEUR - EUCLIDE
  • Високодобивни и изпитани в България сортове твърда пшеница - PESCADOU - KARUR
  • Пивоварни и високодобивни сортове ечемик
  • Решения за пълно подхранване на полски култури

Компанията предлага у нас селекцията на Isterra-Seeds и Florimond Desprez и торовете от серията Oligo Star.

Силата е в обединението, силата е в професионализма и качеството. На тези принципи се подчинява бизнесът на Axereal - най-голямата френска кооперация, състояща се от 13 000 земеделски производители. Компанията е лидер на френския пазар, както и един от най-важните участници на пазара на житни култури в Централна и Източна Европа.

С общо 1 500 000 ха производствена площ в Централна Франция и в Централна и Източна Европа, Axereal е един от най-големите производители на зърно в Европа с над 3200 служители, участващи в целия производствено-преработвателен процес.
Axereal е подпомага развитието на своите клиенти, като покрива целия цикъл на зърнопроизводството: от задоволяване нуждите на крайните потребители до осигуряването на семената. Компанията намира пазари на над 10 млн. тона зърно в естественото му или преработено състояние, както и на над 3 млн. тона брашно, малц и животински фуражи, преработени в собствени предприятия във Франция и Европа. Обединявайки познанията от различни сфери на науката и иновациите, Axereal предлага на своите клиенти завършени решения с истинска добавена стойност.

Axereal България е дъщерна компания на Axereal и е представителят за България на зърнения отрасъл на Групата. Основните цели на бизнес политиката ни са устойчиво производство на зърно, отговарящо на пазарното търсене, подбор на сортовете зърна, както и непрекъснато подобряване на услугите.

Axereal България е изключителен представител на семената Isterra-Seeds и Florimond Desprez, като предлага широка гама твърда и мека пшеница и ечемик.

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА АКСЕРЕАЛ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК...

follow_us_on_facebook_320

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !