ФИШИНГ СПОРТ ООД

Адрес: гр. София, ул. Христо Чернопеев № 12
тел. 02/973 37 92
факс: 02/973 37 92

 

Рибовъдство, рибарници, зарибителен материал, захранки и фуражи за риби.

 

Рибовъдство, рибарници, зарибителен материал, захранки и фуражи за риби.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !