Институт по сладководно рибовъдство

Адрес: Пловдив 4003,
ул. В. Левски 248
Телефон:032/556 033, 552 850

 

Производство на риба.

 

Производство на риба.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !