Сокол – БЛРС ЕООД

Адрес: София 1040,
бул. Витоша 31-33

Телефон: Телефони: +359 2 417 43 06 +359 896 675 522 +359 896 806 324 Факс: +359 2 417 48 36

 

Риба и зарибителен материал; лобни и риболовни стоки.

“Сокол-БЛРС” ЕООД, със седалище България, гр. София е търговската фирма на Съюза на ловците и риболовците в България за производство на дивеч и риба за разселване в природата. В стопанствата ни се развъждат фазани, яребици, кеклици, балканска и американска пъстърва, щука, сивен, шаран.

Фирмата осъществява: продажба на дивечово месо, международен и вътрешен ловен и риболовен туризъм, произвoдство и продажба на ловни дрехи, ловни и риболовни принадлежности и артикули от дивечови кожи, търговска дейност с ловни и риболовни стоки и услуги.

Фирмата е ловен туроператор с възможности за организиране на лов на едър и дребен дивеч (елен лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, фазани, кеклици, гургулици, пъдпъдъци и др).

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !