БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД

Лице за контакт: Атанас Обрешков
Адрес: ГР. ЯМБОЛ, ул. "Цар Иван Александър" № 3, Етаж 3
Телефон: +359877887673
E-mail: atanas7401@gmail.com
Интернет страница: http://economybg.net

 

Био Инвест Консулт ЕООД представлява частна консултантска компания, чиято дейност се фокусира върху разработката и управлението на проекти, свързани с европейските фондове, национални донорски програми и различни други международни програми за финансиран

Био Инвест Консулт ЕООД представлява частна консултантска компания, чиято дейност се фокусира върху разработката и управлението на проекти, свързани с европейските фондове, национални донорски програми и различни други международни програми за финансиране. Работим по всички програми, чрез които можем да осигурим подкрепа на нашите клиенти в различните браншове: производство, търговия, туризъм, зелени енергийни източници, земеделие и животновъдство, преработка и други. Ако имате идея която искате да финансирате чрез европейски средства опишете ни я на кратко с няколко изречения на e-mail;atanas7401@gmail.com като опишете какво и къде искате да направите и ние ще се свържем с вас за да обсъдим възможностите за финансирането и. Юридически услуги Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото. Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други. Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи. Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н. Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо. Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента. Ние гарантираме отлична успеваемост на нашите проекти Бърза лесна и експедитивна работа Работим по проекти, дори да остават по-малко от 30 дни от крайният срок за подаване му. Пълно съобразяване с изискванията на клиента За нас връзката консултант-клиент е от изключителна важност за успеваемостта. Предоставяне на допълнителни услуги Можем да ви осигурим маркетингови проучвания, архитектурни и строителни решения. Постоянна консултация по всички въпроси Провеждаме постоянно наблюдение по всички възможни канали за финансиране.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !