Биоевибул ООД

Адрес: гр. София 1309бул. Ал. Стамболийски № 205, офис 206; Пощ.Кут. 51тел: 02/8126-563, факс: 02/8126-563, моб: 0888/625915
E-mail: office@bioevibul.com
Интернет страница: http://www.bioevibul.com

 

Разработване и внедряване на ISO 9001, HACCP.

 

Разработване и внедряване на ISO 9001, HACCP.

 Апарати за измерване на водна активност.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !